Etablering af befæstet sti langs østkant af Store Grundet Kommunesk

Fra: Lars-Bo Lykke Christensen Natur og Friluftsliv Teknik & Miljø Vejle Kommune <LARLC@vejle.dk>
Sendt: 12. oktober 2018 14:11
Til: interesse@lille-grundet.dk
Cc: Hannelg@gmail.com; oganloc@protonmail.com; Pernille Stenum Natur og Friluftsliv Teknik & Miljø Vejle Kommune; Erik W. Nielsen
Emne: Etablering af befæstet sti langs østkant af Store Grundet Kommuneskov

 

Kære Andelsboligforeningen Lille Grundet m.fl.,

På vegne af Vejles kommuneskove (en del af Natur & Friluftsliv under forvaltningen Teknik & Miljø) vil jeg gerne informere jer om, at vi i nær fremtid påbegynder etableringen af en befæstet sti fra Grundet Bakke og op til Store Grundet ved Store Grundet Allé.

 

Formålet er at færdiggøre stien langs østkanten af Store Grundet Kommuneskov, så friluftslivet får mulighed for at færdes såvel ovenfor som nedenfor skoven – og snart også på stier på tværs af skoven imellem Store Grundet Skovvej og den nye sti.

Da stien også skal kunne bære lejlighedsvis arbejdskørsel med fx traktor,  bliver 3 meter bred.

 

I orienteres, da I er naboer til arbejdet, der i en periode vil kræve en del transport af stimaterialer, som skal ind sydfra via Store Grundet Bakke. Vi håber, at I bærer over med os, og hører gerne fra jer, hvis I har spørgsmål.