Medlemsforeninger Grundet Lokalråd

 


 

Lokalrådets dækningsområde er afgrænset af de grundejerforeninger og foreninger på Lille grundet og St. Grundet indenfor det markerede område.

  

🙂 Nuværende medlemsforeninger af lokalrådet

  •  Skovbyens grundejerforening
  •  Skovbyens grundejerforening for storparceller
  •  Kløvertoftens grundejerforening
  •  Korntoftens grundejerforening
  •  Grundejerforeningen for landsbyerne Store grundet
  •  Andelsboligforeningen Lille grundet
  •  Kløvermarkens grundejerforening
  •  Grundejerforeningen Grandtoften Lærketoften Fyrretoften

            


 

Lille Grundet Grundejerforening har valgt at stå uden for fællesskabet og ønsker ikke medlemsskab af lokalrådet og har derved ingen indflydelse på Lokalrådets arbejde og projekter.