Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Udvalget beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter.

Udvalget støtter op om borgere, foreninger og virksomheders projekter og aktiviteter der fastholder stærke og levedygtige landdistrikter i samspil med Vejle by og de øvrige centerbyer i kommunen. 
Udvalget udvikler og implementerer Vejle Kommunes politik for nærdemokrati og borgerinddragelse. 

Formand: Gerda Haastrup Jørgensen (V)
Næstformand: Svend Erik Nielsen (O)

Formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Driftschef 
gehjo@vejle.dk 
mobil 23 46 18 94

Medlem af Byrådet
sveni@vejle.dk 
mobil 40 29 08 10

Medlem af Byrådet
Business Manager 
thbj@vejle.dk 
mobil 20 20 14 00

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
Byrådsmedlem 
anjda@vejle.dk 
mobil 21 49 24 96

Medlem af Byrådet
Politikommissær 
hahof@vejle.dk 
mobil 26 17 10 96

Medlem af Byrådet
Leder 
birgv@vejle.dk 
mobil 51 28 44 47

Medlem af Byrådet
Restauratør 
jobec@vejle.dk 
mobil 21 53 47 18

2. viceborgmester
Landmåler 
sopes@vejle.dk 
mobil 51 50 84 63

Medlem af Byrådet
Ledig 
alhpe@vejle.dk 
mobil 29 45 13 75

strategi-for-uln-2015-2017