VELBE-GRUNDET-SAMVÆR på Grundet

Mandag den 25. april 2022 Kl. 19.00 – 21.00 afholdte vi med ca. 50 deltager i Nørremarkshallen Cafeteria mødet

”Fra stenalder til villaby på Grundet”

 Program

19.00 Arkæolog Anita Terp fra Vejle Museum - der stod for udgravningerne på de sidste udstykningsfelter på Grundet - fortæller om fundene der.

19.45 ” Samtalesalon”- pause hvor lokalrådet byder på en forfriskning og tid til snak med naboen

20.15 Poul Ulrik Jensen fra Byhistorisk Selskab – Forfatter til en ny bog om de 3 Grundet gårde - fortæller om den nyere historie og udvikling

 Indlæg vist på PowerPoint vedhæftet som PDF fil

Power Point Grundet udgravninger

Store Grundet^J Lille Grundet og Øster Grundet

VELBE-GRUNDET-SAMVÆR

VELBE-GRUNDET-SAMVÆR

på Grundet

 

Velkommen til det første af lokalrådets arrangementer i år

 

Mandag den 25. april 2022 Kl. 19.00 – 21.00

 i Nørremarkshallens Cafeteria

 

”Fra stenalder til villaby på Grundet”

 

Program

 

19.00  Arkæolog Anita Terp fra Vejle Museum - der stod for udgravningerne på de sidste udstykningsfelter på Grundet - fortæller om fundene der.

 

19.45  ” Samtalesalon”- pause hvor lokalrådet byder på en forfriskning og tid til snak med naboen

 

20.15  Poul Ulrik Jensen fra Byhistorisk Selskab – Forfatter til en ny bog om de 3 Grundet gårde - fortæller om den nyere historie og udvikling

GRATIS ADGANG

Men tilmelding helt nødvendig, senest 19 april

 til fco@grundet.dk

 

     

       Med venlig hilsen Grundet Lokalråd

Afkrydsningsliste efter de forskellige indlæg, hvad er holdningen

Velkommen til valgmøde - slides til hjemmeside 08.11.2021 HS

PRESSEMEDDELELSE, 10.11.2021 VÆLGERMØDE PÅ NØRREMARKEN OG GRUNDET DEN 8. NOVEMBER 2021

 

Fronterne blev trukket op på vælgermøde på Nørremarken

Grundet Lokalråd og Boligforeningen AAB, Finlandsparken afholdt vælgermøde den 8. november i Beboerhuset på Finlandsvej med 80 deltagere. Deltagerne i panelet blev bedt om at sætte krydser på et stort skema, der var hængt op på væggen. Her blev det helt tydeligt, at spørgsmålene om trafik skiller partierne. Søren Peschardt (A), Torben Elsig-Pedersen (B) og Lone Myrhøj (SF) vil ikke åbne for privat biltrafik fra det kommende boligområde Grundet Skovby til Grundet Tværvej. Og de vil heller ikke åbne

Moldevej for gennemkørende trafik. De to øvrige deltagere i panelet Dan Arnløv Jørgensen (C) og Jens Ejner Christensen (V) vil derimod holde muligheden åben for privat biltrafik i begge tilfælde. Krydserne fra deltagerne svarer helt til partiernes hidtidige holdninger i byrådet. Lokalrådet har gennem 2-3 år forsøgt at hindre planerne om uvedkommende gennemkørende biltrafik gennem Grundet og Nørremarken.

Til gengæld var der stor enighed mellem alle fem toppolitikere om, at Nørremarken og Grundet skal have stor opmærksomhed fremover. Det sker allerede med Udviklingsplanen for Finlandsparken, og partierne vil også arbejde for større biodiversitet i området. Det var også meget positivt, at alle partier satte kryds ved, at der skal investeres i området til grønne områder, legepladser og stier. Og ikke mindst udvikling af området omkring Nørremarkshallen, herunder også en fornyelse af selve hallen. Der blev dog hverken sat årstal eller millioner på. Men den positive opmærksomhed var klar, det blev til 10 ens krydser ud for de to spørgsmål, der var stillet.

Formanden for Grundet Lokalråd, Henrik Stjernholm siger: ”Det var meget positivt, at vi fik besøg af politikerne, og partierne kan efter mødet ikke være i tvivl om, hvad der rører sig i området. Jeg synes også, at panelet bød ind med mange gode holdninger til udviklingen af Nørremarken og Grundet, så der er noget at bygge videre på i samarbejdet med det kommende byråd”. 

 

Se flere foto under billeder

  

indbydelse - Grundet Lokalråd 27.10.2021

Kom til vælgermøde

                  KOM TIL VÆLGERMØDE 

Mandag den 8. november kl. 19-21

Beboerhuset, Finlandsvej 103 A (også indgang fra Moldevej)

                              MØD

Det Konservative Folkeparti - Dan Arnløv Jørgensen

Radikale Venstre - Torben Elsig-Pedersen

Socialdemokratiet - Søren Peschardt

Socialistisk Folkeparti - Lone Myrhøj

Venstre - Jens Ejner Christensen

HVORDAN SER FREMTIDEN UD PÅ NØRREMARKEN OG GRUNDET

Grundet Lokalråd og Boligforeningen AAB, afdelingen Finlandsparken  indbyder til vælgermøde om udviklingen af Nørremarken og Grundet

Baggrunden for vælgermødet

Der er mange planer og projekter i gang på Nørremarken og Grundet. De kommende års politiske beslutninger får stor betydning for os. Det kan både gå godt, og det kan også gå rigtig skidt afhængigt af, hvad der bliver besluttet i byrådet. Vi vil derfor bl.a. stille disse spørgsmål:

  • Hvilke visioner har partierne for Nørremarken-Grundet.
  • Skal der åbnes for privat biltrafik fra den kommende Grundet Skovby ved Store Grundet ned gennem Grundet og Nørremarken. Det vil belaste vores veje med yderligere trafik. Der er kun en stiforbindelse i dag.
  • Skal Moldevej åbnes for gennemkørende privat biltrafik. Der er kun en bussluse i dag.
  • Skal indtægten fra salg af Byg & Leg grunden bruges til nye aktiviteter på Nørremarken. 
  • Skal der penge på kommunens budget til erstatningslegepladsen for Byg og Leg og fornyelse af Nørremarkshallen.
  • Hvordan skal biodiversiteten udvikles i vores område. §                    Andre spørgsmål fra deltagerne i vælgermødet.

Vejle Kommune har administrativt nedsat en ”Bydelsgruppe for Nørremarken”, hvor der bliver drøftet mange forhold, der har stor betydning for os som beboere på Nørremarken-Grundet. Deltagerne i gruppen er bl.a. Grundet Lokalråd, Boligforeningen AAB, Lejerbo, Boligforeningen ØsterBO, NOVAskolen, Lukas Skolen, børneinstitutioner og Bydelsmødrene. 

 

Venlig hilsen

Henrik Stjernholm, Grundet Lokalråd, formand | T: 2015 4944 | M: formanden@grundet-lokalraad.dk

Tine Vibeke Poulsen, formand, Boligforeningen AAB, afdelingen Finlandsparken

Dato: 27.10.2021

 

 

 

 

Inviterer til beboermøde for Grundet
Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19:30

Omfatter ikke Lille Grundet Grundejerforening

i Nørremarkshallens Cafeteria om:

Grøn vision for Grundet

Som I sikkert ved, har Grundet Lokalråd vundet Vejle Kommunes konkurrence om ”Den Store Ide”, og dermed fået 500.000 kr. til at gennemføre vores forslag til en ”Grøn vision for Grundet”.

Det betyder, at vi nu kan komme i gang med at udvikle vores grønne områder, og det skal beboerne være med til. Derfor indbyder vi til et startmøde for at snakke om, hvordan vi konkret kan få visionen gennemført. Vi glæder os til at se rigtig mange beboere fra Grundet.

 

Program for mødet:

1.  Velkomst  

2.  Indlæg fra Philip Hahn-Petersen fra foreningen ”Vild med Vilje” om mulighederne på 
     Grundet, inspiration fra andre byer mv.

3.  Fremlæggelse og drøftelse af lokalrådets forslag til tids- og procesplan for projektet

4.  Hvad er din vision? - hvad brænder du for? – hvordan kan du bidrage?

5.  Nedsættelse af følgegruppe / arbejdsgrupper

6   Opsamling og næste skridt

Hvis du har gode ideer og skulle være for hindret i at komme, er du velkommen til at kontakte dit medlem i Grundet Lokalråd. Det er din grundejerforenings medlem. (se www.grundet-lokalråd.dk)

 Med venlig hilsen

Birger Lilja Kristoffersen, formand for Grundet Lokalråd

 

  

Grundet Lokalråd inviterer til sit første beboermøde

   Onsdag den 21. november kl. 19.30, Nørremarkshallen

Hvad kan vi bruge et lokalråd til?

Grøn Vision for Grundet

 

I år er der etableret et lokalråd for Store og Lille Grundet – GRUNDET LOKALRÅD. Det er sammensat af de 7 grundejerforeninger på Grundet.

Lokalrådet inviterer hermed til beboermøde på Grundet for at høre jeres mening om, hvad der skal til for at vi sammen kan udvikle et dejligt boligområde.

 

Vi har lavet en dagsorden for aftenen:

  1. 1.     Vi vil gerne præsentere Lokalrådet og fortælle om baggrunden for det.
  2. 2.     Vi vil gerne orientere om og høre jeres mening om de planer, som Vejle Kommune arbejder med for Grundet, og som kan få særdeles stor betydning for os.
  3. 3.     Vi vil gerne høre jeres mening om en GRØN VISION FOR GRUNDET, som vi vil søge 500.000 kr. til, hvis beboerne er med på visionen. Se bagsiden af indbydelsen.
  4. 4.     Og så byder vi på en lille overraskelse…

 

   

KOM OG HØR MEGET MERE, TAG DINE GODE IDEER MED OG MØD DINE NABOER PÅ GRUNDET

 

 

Med venlig hilsen 
Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

 

Tilbagemelding fra gruppedebat

Tilbagemelding fra gruppedebat omkring ”Grøn Vision for Grundet”

Landsbyerne

-          Det ser spændende ud, men ønsker, at vente med tilslutning til efter behandling på næste generalforsamling.

Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften:

-          Vision skal udtryksmæssigt holdes neutralt og efterfølgende være uden ekstraudgifter for grundejerforeningen

Bofællesskabet Lille Grundet (se bilag):

-          Projektudviklet for fremtiden som en paraply, med mulighed for at det kan være inden for planen.

-          Mulighed for meget andet end blot den grønne vision.

Skovbyen (se bilag):

-          Bakker op

-          Ikke yderligere udgifter for medlemmerne

-          Motionere

-          Små dyr/mindre dyr

Kløvertoften:

-          Med på ideen dog uden køer.

Korntoften:

-          Gået lidt stærkt

-          Hvad skal visionen være set i noget større perspektiv

-          Visionen skal udvises til også at omfatte børne- og ungeaktiviteter.

 

 

 

Beboermøde 21.11.2018 - præsentation - HS 19.11.2018