Inviterer til beboermøde for Grundet
Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19:30

Omfatter ikke Lille Grundet Grundejerforening

i Nørremarkshallens Cafeteria om:

Grøn vision for Grundet

Som I sikkert ved, har Grundet Lokalråd vundet Vejle Kommunes konkurrence om ”Den Store Ide”, og dermed fået 500.000 kr. til at gennemføre vores forslag til en ”Grøn vision for Grundet”.

Det betyder, at vi nu kan komme i gang med at udvikle vores grønne områder, og det skal beboerne være med til. Derfor indbyder vi til et startmøde for at snakke om, hvordan vi konkret kan få visionen gennemført. Vi glæder os til at se rigtig mange beboere fra Grundet.

 

Program for mødet:

1.  Velkomst  

2.  Indlæg fra Philip Hahn-Petersen fra foreningen ”Vild med Vilje” om mulighederne på 
     Grundet, inspiration fra andre byer mv.

3.  Fremlæggelse og drøftelse af lokalrådets forslag til tids- og procesplan for projektet

4.  Hvad er din vision? - hvad brænder du for? – hvordan kan du bidrage?

5.  Nedsættelse af følgegruppe / arbejdsgrupper

6   Opsamling og næste skridt

Hvis du har gode ideer og skulle være for hindret i at komme, er du velkommen til at kontakte dit medlem i Grundet Lokalråd. Det er din grundejerforenings medlem. (se www.grundet-lokalråd.dk)

 Med venlig hilsen

Birger Lilja Kristoffersen, formand for Grundet Lokalråd

 

  

Grundet Lokalråd inviterer til sit første beboermøde

   Onsdag den 21. november kl. 19.30, Nørremarkshallen

Hvad kan vi bruge et lokalråd til?

Grøn Vision for Grundet

 

I år er der etableret et lokalråd for Store og Lille Grundet – GRUNDET LOKALRÅD. Det er sammensat af de 7 grundejerforeninger på Grundet.

Lokalrådet inviterer hermed til beboermøde på Grundet for at høre jeres mening om, hvad der skal til for at vi sammen kan udvikle et dejligt boligområde.

 

Vi har lavet en dagsorden for aftenen:

  1. 1.     Vi vil gerne præsentere Lokalrådet og fortælle om baggrunden for det.
  2. 2.     Vi vil gerne orientere om og høre jeres mening om de planer, som Vejle Kommune arbejder med for Grundet, og som kan få særdeles stor betydning for os.
  3. 3.     Vi vil gerne høre jeres mening om en GRØN VISION FOR GRUNDET, som vi vil søge 500.000 kr. til, hvis beboerne er med på visionen. Se bagsiden af indbydelsen.
  4. 4.     Og så byder vi på en lille overraskelse…

 

   

KOM OG HØR MEGET MERE, TAG DINE GODE IDEER MED OG MØD DINE NABOER PÅ GRUNDET

 

 

Med venlig hilsen 
Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

 

Tilbagemelding fra gruppedebat

Tilbagemelding fra gruppedebat omkring ”Grøn Vision for Grundet”

Landsbyerne

-          Det ser spændende ud, men ønsker, at vente med tilslutning til efter behandling på næste generalforsamling.

Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften:

-          Vision skal udtryksmæssigt holdes neutralt og efterfølgende være uden ekstraudgifter for grundejerforeningen

Bofællesskabet Lille Grundet (se bilag):

-          Projektudviklet for fremtiden som en paraply, med mulighed for at det kan være inden for planen.

-          Mulighed for meget andet end blot den grønne vision.

Skovbyen (se bilag):

-          Bakker op

-          Ikke yderligere udgifter for medlemmerne

-          Motionere

-          Små dyr/mindre dyr

Kløvertoften:

-          Med på ideen dog uden køer.

Korntoften:

-          Gået lidt stærkt

-          Hvad skal visionen være set i noget større perspektiv

-          Visionen skal udvises til også at omfatte børne- og ungeaktiviteter.

 

 

 

Beboermøde 21.11.2018 - præsentation - HS 19.11.2018