Hundeskov

Etablering af hundeskov

Har du hund? Kan den lide at være social med andre hunde? Kunne du tænke dig at kunne slippe din hund løs i et indhegnet område på din vej på lufteturen? Kunne du tænke dig at tage en snak eller dele et par sodavand med andre hundeejere, imens jeres hunde leger?

 

Hvis ja – så synes du måske som jeg, at det kunne være fedt med et indhegnet hundeareal et sted på Grundet?

 

Skal det blive virkelighed er der brug for, at vi lægger kræfterne sammen og i samarbejde med lokalrådet får fundet stedet, rejst nogle penge og banket nogle pæle i jorden.

 Jeg står gerne i spidsen for projektet og har brug for, at flere vil være med. Kontakt mig på anettesp@hotmail.com eller 61670776. Lad os i første omgang mødes til en uforpligtende snak og se, om vi ikke kan lave en bæredygtig plan. Melder ingen sig på banen, så døde idéen en tidlig død 😉

 

 Jeg og min hund Charly håber at høre fra jer 🐾

Projekt gruppe Grøn Vision

 

Grundet lokalråd barsler med grønne visioner

-        Grøn vision for Grundet-området

 Mange nye boligområder udformes i dag med stor vægt på at skabe ”grønne områder”. Det har også været tilfældet i den nye bydel Grundet mellem Lille Grundet og Store Grundet i Vejles nordlige udkant. Her er der skabt en struktur med sammenhængende grønne områder mellem de enkelte bebyggelser. Området er ved at være færdigudviklet i forhold til de kommunale planer. Den sidste lokalplan for området, lokalplan 1207, er netop vedtaget og også i den er der grønne områder.

Men ”grønne områder” er ikke lig med øget natur eller øgede muligheder for menneskelig aktivitet, det har vi måtte sande efter at mange af de grønne områder nu har ligget der i en halv snes år. De fremstår i dag som tæt klippede græsplæner uden væsentligt dyre- og planteliv og der ses sjældent menneskelig aktivitet. Det vil beboerne i området gøre noget ved!Det nystartede Grundet lokalråd afholdt sidst i november et beboermøde i Nørremarkshallen for at diskutere, hvad vi som beboere kan gøre for at gøre de grønne områder mere attraktive for mennesker, dyr og planter. Mere end 50 beboere deltog i work-shops og på baggrund af resultaterne har lokalrådet nu formuleret et projekt som går ud på at skabe en ”Grøn vision for Grundet”. I projektet vil vi kortlægge mulighederne og behovene i området og give forslag til hvordan naturindholdet (biodiversiteten) kan øges og hvilke aktiviteter der kan indbygges i de grønne områder. Som eksempler kan nævnes blomsterenge, sommerfuglevenlig beplantning, bistader, kanaler, vandhuller, labyrinter, beplantning til frugt- og bærplukning, (multi)baner og i det hele taget skabe et område man ønsker at gå på opdagelse i.


 

Deltager fra Lokalrådet: 

Kløvertoftens Grundejerforening

Formand 

 Henrik Stjernholm, 

Kløvertoften 12 
7100 Vejle                                                                                                                            Mobil tlf: 2015 4944 

Mail henrikstjernholm1@gmail.com

 


 

Projektgruppe Grundet skovby

Kløvertoftens Grundejerforening

Formand

Henrik Stjernholm, 
Kløvertoften 12 
7100 Vejle

Mobil 2015 4944 
Mail henrikstjernholm1@gmail.com


 Skovbyens Grundejerforening

Freddy Chr. Olesen
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle

tlf. 7735 4200
Mobil 23384938
Mail fco@grundet.dk


 

Bydelsgruppen Nørremarken

 Netværk på Nørremarken

 

initiativ/etablering af et samlende netværk for hele Nørremarken. Inspirationen kommer delvis fra Løget Høj, hvor netværket Kend Din Nabo har eksisteret i snart to år.

 Med netværket håber jeg at vi kan skabe endnu mere sammenhold og fællesskab i vores dejlige område, både ved at få et større kendskab til hinanden og hinandens aktiviteter, og ved at lave nogle fælles arrangementer. Men jeg håber også at vi på den måde kan bidrage til mere positiv omtale af Nørremarken. Som et eksempel kan jeg nævne Verdensmiddag, som nu har været afholdt tre gange i Løget. Her er konceptet, at en masse mennesker fra lokalområdet mødes, medbringende mad der repræsenterer deres kultur. De mange forskellige retter samles så til en kæmpe buffet, og man spiser, snakker og hygger i et par timer.

Det er blot én mulighed, og det er jo kun fantasien der sætter grænser.


Deltager fra Lokalrådet

Kløvertoftens Grundejerforening

Formand

Henrik Stjernholm, 
Kløvertoften 12 
7100 Vejle

Mobil 2015 4944 

Mail henrikstjernholm1@gmail.com


Skovbyens Grundejerforening

Freddy Chr. Olesen
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle

tlf. 7735 4200
Mobil 23384938
Mail fco@grundet.dk

Nørremarks hallen

 

Oplæg vedr. aktivitetsområder og møde faciliteter

 

-        Fælleshus med multifunktioner, der skal tale bredt til beboerne

 

-        Skaterbane vil være attraktivt

 

-        Nørremarken mangler fysiske mødesteder til børn, der går på forskellige skoler

 

-        Ønske om at indtægterne fra salg ved Byg og Leg investeres i området

 

-        Udbygning af hallen med henblik på bedre mødefaciliteter for foreninger

 

-        Aktiviteterne skal være det samlende

 

-        Hvad vi kan flytte af mennesker afhænger af aktiviteterne

 

-        Sivevejen, tænk trafikken ind i flowet

 

 


 

Skovbyens Grundejerforening

Freddy Chr. Olesen
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle

tlf. 7735 4200
Mobil 23384938
Mail fco@grundet.dk


 

Sundhedsskov

Vejle: I Vejle Kommune spirer landets største sundhedsskov, Store Grundet Skov, frem - godt hjulpet på vej af et stærkt og ihærdigt tværfagligt samarbejde og donationer fra fonde.

Forleden var TrygFonden og Friluftsrådet på besøg i kommunens nye skovområde for at donere penge til faciliteter, som understøtter aktiviteter, der kalder på stilhed og mental ro.

Styrker det gode liv

Da vi købte Store Grundet Skov, var det for at skabe endnu bedre rammer for det gode liv i Vejle Kommune. Vi har masser af skønne naturområder, hvor vi kan være fysisk aktive, men vi oplever også et øget besøgstal de steder. Det gode liv handler jo i lige så høj grad om stilhed, mental ro og fordybelse. Det skaber vi plads til i vores nye skovområde, der samtidig bliver Danmarks største sundhedsskov, sagde borgmester Jens Ejner Christensen (V).

TrygFonden har doneret to millioner kroner til sundhedsskoven som led i fondens samlede arbejde med at styrke danskernes mentale sundhed og hjælpe udsatte grupper.


Deltager fra Lokalrådet

Peter

Stiprojektet det Grønne loop


 Deltager fra Lokalrådet:

 Skovbyens Grundejerforening

Freddy Chr. Olesen
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle

tlf. 7735 4200
Mobil 23384938
Mail fco@grundet.dk

Kløvermarkens Grundejerforening

Peter B Christensen                                                                                                          Kløvermarken 8 

7100 Vejle

Mobil 4039 2307

Mail: pabc@gmail.com