Nedenstående er direkte link

til sags information

 

 

 

Sidste nyt klik på teksten så kommer du til sags mappen

24-December-2021

Nyt fra Grønt Forum - december 2021

Kære alle,
2021 er ved at rinde ud og vi tager et kig tilbage på det sidste halve år i Grønt Forum. Det var været en fornøjelse at få mere gang i aktiviteterne i takt med samfundets genåbning og mærke det store engagement og se de mange inspirerende grønne aktiviteter der er spiret frem.God læsning!

10-December-2021

2022 Ny busrute Lille Grundet

Til oktober 2022 får Vejle Kommune nye elbusser, som skal betjene dels bybusnettet og enkelte lokalruter til bl.a. Jelling og Give. I forbindelse med indførelsen af elbusserne har Vejle Kommune valgt at foretage nogle tilpasninger i bybusnettet. Tilpasningerne er sendt i høring frem til 14. januar 2022

10-December-2021

Fjernelse af beplantning Grundet Ringvej

Det kan de umuligt have fået lov til." Det var tidligere stadsarkitekt Henrik Stjernholms første tanke, da han opdagede, at Salling Group var i færd med at fælde et plantebælte foran sit lager. Nu skal kommunen rejse nye træer.

25-November-2021

Bydelsgruppen for Nørremarken Møde i AAB Beboerhuset Finlandsvej den 9. November kl 19-20.30.

25-November-2021

Beplantnings Bælte ved Salling Group

24-November-2021

Nørremarken - en attraktiv bydel i positiv vækst

Ny hjemmeside
Nørremarken er en bydel i vækst. Der er fuld fart på opførelsen af nye parcelhuse, og i fremtiden vil flere mennesker komme til at bo her. Der er over de senere år foretaget store investeringer i Nørremarkens byudvikling, idrætsfaciliteter og erhvervsområder. Udviklingsplanen for Finlandsparken vil bidrage til at fortsætte udviklingen af Nørremarken som en attraktiv og sammenhængende bydel.

Nørremarken består af tre meget forskellige boligkvarterer – Grundet, Stadionkvarteret og de almene boligforeninger ved Moldevej og Finlandsvej. Bydelen ligger med god afstand til naturoplevelser som skov og fjord, med god nærhed til både motorvejen E45 og hverdagsfaciliteter som skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder.

I de kommende år skal Nørremarkens forskellige bykvarterer bindes tættere sammen. Der skal bygges nye boliger og etableres nye grønne områder. Med byudviklingen vil vi sammen sikre en ny fysisk og social sammenhæng på Nørremarken.

11-November-2021

Foto fra valgmøde

11-November-2021

Valgmøde 8 nov. 2021

PRESSEMEDDELELSE, 10.11.2021 VÆLGERMØDE PÅ NØRREMARKEN OG GRUNDET DEN 8. NOVEMBER 2021

28-Oktober-2021

Kom til vælgermøde

09-Oktober-2021

Nørremarkshallen og området omkring

16-September-2021

Cykeltræf 2 okt. 2021

Vejle Kører Grønt den 1. og 2. oktober 2021, hvor Vejle midtby kommer til at summe at liv og grønne køretøjer. Der bliver udstillinger af elbiler og elcykler, oplæg om at komme rundt grønt og mulighed for dialog med Vejle Kommune om fremtidens grønne transport.

Kirketorvet bliver et cykelmekka, og vi vil gerne invitere dit lokalområde til at være med.
Hvis I tilmelder et hold og (el-)cykler fra jeres by til Kirketorvet i Vejle midtby, så byder vi på gratis frokost og mulig for at vinde udstyr til din næste cykeltur. Der vil også være en cykelsmed, der kan justere din cykel inden hjemturen.

13-September-2021

Natures dag 11-09-2021

Foto under fotomapper

31-August-2021

Naturens dag

Naturens Dag
Grøn vision for Grundet
Lørdag d. 11. september 2021 kl. 15.00-17.00

23-August-2021

Tramp for klimaet

Bedre forhold for cyklister i Vejle
Vil du være med til at forbedre forholdene for cyklister i Vejle
kommune og samtidig skabe mulighed for at udlede mindre
CO2?

04-Juli-2021

Nyt fra Grøn Forum

11-Juni-2021

Bliv gåvært i Vejle Kommune

11-Juni-2021

Projekt Nørremarkshallen

31-Maj-2021

Bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033.

Grundet Lokalråd har fået tilsendt forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 og har på sit lokalrådsmøde den 26/5 2021 besluttet nedenstående bemærkninger til forslaget:
Grundet lokalråd har ikke forholdt sig til de overordnede rammer i kommuneplanen, men primært fokuseret på de forhold der har direkte betydning for lokalrådets område og bydelen Nørremarken som vi er en del af.

31-Maj-2021

Bor du på Nørremarken? Så gør dig klar til, at din bydel forandres

10-Maj-2021

"Grundet lokalråd er med i en kommunal "Bydelsgruppe for Nørremarken

"Grundet lokalråd er med i en kommunal "Bydelsgruppe for Nørremarken" som har udgangspunkt i Udviklingsplanen for Finlandsparken, men som overordnet set behandler udviklingsmulighederne på hele Nørremarken - d.v.s. i Grundet området, i etagebebyggelserne på Moldevej/Findlandsvej og i Stadionkvarteret. I dette regi afholdes et borgermøde den 26/5 og byvandringer i området den 2. og 3. juni.

17-Marts-2021

Afrapportering af projektet: Grøn vision for Grundet

Grundet lokalråd har i 2019-20 gennemført projektet ”Grøn vision for Grundet”. Projektet blev til på baggrund af Vejle Kommunes, Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati´s konkurrence om ”Den store idé”. Projektet blev udpeget som vinderprojekt og tildelt 500.000 kr. til realiseringen.

10-Februar-2021

Byg og Leg bebygges - nu rettes blikket mod det "usle" center

På et virtuelt dialogmøde med Nørremarkens aktører afskrev borgmesteren muligheden for at friholde "Byg og Leg" for boliger. Nu opfordres kommunen til at tænke fællesskab ind i Nørremark Center.

06-Februar-2021

Ny henvendelse til Kommunen Grundet Hulvej

vedr. cykelsti

04-Februar-2021

Fortsat Corona test hos AAB Vejle.

Fortsat Corona test hos AAB Vejle.
Det er lykkedes for AAB, at få Carelink til at teste - lynteste - på Nørremarken

04-Februar-2021

02-02-2021 Byg & leg /udviklingsplan Nørremarken

Torben Elsig-Pedersen (R) sender sagen om Finlandsparkens udviklingsplan i byrådet. Men borgmesteren mener ikke, at minister åbner for en revideret plan.

31-Januar-2021

31,01-2021 Indlæg VAF

Grundet Lokalråd opfordrer Vejle Kommune til at nytænke den tvungne udviklingsplan for Finlandsparken og tænke hele Nørremarken ind i en revideret plan.

29-Januar-2021

22-01-2021 Boligminister svar på henvendelse Byg&Leg

13-Januar-2021

Byg og Leg

Niårig piges appel til borgmesteren: I må ikke rive vores Byg og Leg ned

20-December-2020

Sidste år vandt Grundet Lokalråd konkurrencen "Den Store Idé"

Sidste år vandt Grundet Lokalråd konkurrencen "Den Store Idé", og den medfølgende pengepræmie er brugt på vildere bynatur - helt i tråd med Bonderøvens tanker. Og det er først lige begyndelsen, siger formanden om, hvad der skal ske på Grundet.

20-December-2020

PDF fil af infotavle og brochure

03-December-2020

fra præsentationen af Grøn vision på Lokalrådenes Årsmøde 12/11 2020

03-December-2020

Opsætning af infotavler

01-November-2020

Fodboldbaner - Parkering Nørremarkshallen

01-November-2020

Sikring af cykelsti svar fra Vejle Kommune

12-Oktober-2020

Vilde blomster i haverne på Grundet

I ”Visionen for Grundet” er der en idé om, at også haverne på Grundet kan blive bedre for insektlivet og at biodiversiteten kan øges ved at så vilde blomster i haverne.

21-September-2020

Nørremarken får billig kunstgræsbane

I stedet for to græsbaner som planlagt går Vejle Kommune i næste uge i gang med at anlægge en kunstgræsbane ved Nørremarkshallen. Den får sand som underlag.

21-September-2020

Vejle kommune har besluttet, at der skal laves nogle mere permanente tiltag, for nedsættelses af hastigheden på Grundet Bygade i Vejle.

Vejle kommune har besluttet, at der skal laves nogle mere permanente tiltag, for nedsættelses af hastigheden på Grundet Bygade i Vejle.
Det betyder, at vi etabler 5 vejbump på strækningen fra syd for Nørremarkshallen og frem til Moldevej, se kortbilag.
Det bump som skal laves ved den nuværende byggeplads indkørsel til det nye Kobbelvænget, bliver dog først udført når byggeriet er afslutte.
Arbejdet er planlagt til at begynde mandag d. 21/9 2020 og forventes afsluttet fredag d. 16/10 2020.
Det vil i perioden være nødvendigt for entreprenøren at lave omkørsel via Moldevej og Grundet Sivvej. Det vil blive skiltet på stedet.
Vi håber på jeres forståelse og vi skynder os det vi kan.

14-September-2020

Kvashegn

" I forbindelse med "Den grønne vision for Grundet" er der opsat pæle til foreløbigt to kvashegn ved henholdsvis Korntoften og Ringdams Kobbel, Her kan du aflevere dit kvas fra haven (d.v.s. grene og kviste) og spare en tur til deponiet. Det vil insekter, fugle og smådyr – og du selv have glæde af - men placer dit kvas pænt mellem stokkene.
Kvashegnene må ikke bruges til øvrige plantedele som let går i forrådnelse. "

14-September-2020

Naturens dag invidelse af Grøn vision

På naturens dag den 13-09-2020 blev dagen hvor vi indvide vor projekt grøn Vision
hvor vi tog på naturvandring rundt i området.
Se foto fra dagen

05-September-2020

Naturvandring og indvielse af ”blomsterengene” på Grundet

Naturvandring og indvielse af ”blomsterengene” på Grundet
Søndag den 13. september 14:30 – 16:00
Mødested og afslutning ved Nørremarkshallen

02-September-2020

Aktivitets tilbud

29-August-2020

Sundhedsskov

26-Juni-2020

GRUNDET: ET VEJLENSISK OPRØR MOD GRÆSPLÆNE-ØRKENER

17-April-2020

Så er vi igang med Grøn Vision

09-April-2020

Opstart af Grøn Vision

29-Februar-2020

Lukket Grundet Hulvej

Henvendelse til Vejle Kommune

29-Februar-2020

Hvidbog debatfase kommuneplan 2021-33

26-Januar-2020

Forslag til lokalplan 1282 for Grundet Skovby – og trafikplan for Grundet og Nørremarken.

På baggrund af sagens behandling i Teknisk Udvalg den 10. december 2019, har Grundet Lokalråd og en række øvrige parter på Store Grundet, Lille Grundet og Nørremarken nogle spørgsmål i medsendte brev, som vi gerne ønsker besvaret.

24-Januar-2020

Cykler/sikkerhed på Grundet Hulvej

Grundet Lokalråd har modtaget en række henvendelser fra borgere i vores lokalområde om farlige situationer for cyklister ved Lille Grundet Hulvej i forhold til parkerende biler ved Sygehus vaskeriet.

23-Januar-2020

Sundhedsskoven udsættes: Fonde venter på kommunen

12-Januar-2020

Nytårskur Søndag den 19 jan. kl, 15-16

28-December-2019

Grundet Skovby bliver nok bebygget, selvom man ikke får den gennemkørselsvej

20-December-2019

Trafik på Grundet. Respekter de tidligere beslutninger

20-December-2019

Alex Vejby Nielsen, Nyvej 2A, Vejle, medlem (S) af Vejle Byråd

Læserbrev

19-December-2019

Ny Lokalplan for Grundet Skovby, meld nu klart ud Gerda Jørgensen

11-December-2019

Borde og bænke ved Grundet skov

11-December-2019

Teknisk forvaltning udvalgs møde

11-December-2019

476 underskrifter: Vejkamp bredte sig tirsdag til teknisk udvalg

476 underskrifter: Vejkamp bredte sig tirsdag til teknisk udvalg

26-November-2019

Biodiversitetsplan 2020-2024

23-Oktober-2019

Endelig plan for Grøn Vision

15-Oktober-2019

Protestindsamling trafik

Nej til mere trafik til Store og Lille Grundet
fra den kommende Grundet Skovby

25-September-2019

Økonomiudvalget tog ikke stilling til forbindelsesvej mellem de 600 boliger i Grundet Skovby og Nørremarken.

Ok til planen - men vi venter lidt med at beslutte vejløsningen.
Sådan står diskussionen om helhedsplanen for boligområdet Grundet Skovby efter et afgørende møde i Vejle Byråds økonomiudvalg mandag.

24-September-2019

Invitation til Nabomøde om status for udvikling af Store Grundet Sundhedsskov

Vejle Kommune vil gerne fortælle naboer og interesserede om status for udvikling af Store Grundet Sundhedsskov på et møde
Mandag den 30. september kl. 17.30. Mødested: Psykiatrisk afdelings hovedindgang (Nordbanen 5).

Inden mødet vil det være muligt at komme med ud i skoven og se de faciliteter, som vi er ved at anlægge i skoven.

21-September-2019

Grundet Skovby Lokalråd brev til politiker

21-September-2019

Grundet Skovby læserbrev Willy Preben Christensen

18-September-2019

Udkast til helhedsplan for Grundet Skovby

I Kommuneplan 2017 besluttede byrådet at ændre anvendelsen for rammeområde 1.5.B.10 fra et område til offentlige formål med mulighed for boliger til et rent boligområde. Inden området kan realiseres, skal der laves en helhedsplan, der danner grundlag for den videre planlægning. Den videre planlægning omfatter et kommuneplantillæg, der justerer afgrænsningen i forhold til den gældende kommuneplan og giver mulighed for etageboliger på udvalgte steder, samt lokalplaner for de enkelte etaper. Der er nu udarbejdet en helhedsplan for området, Grundet Skovby, der giver mulighed for 450-600 boliger, når området er fuldt udbygget. Planen er bygget op om en blå-grøn struktur, der sikrer klimatilpasning og en grøn profil. Helhedsplanen sikrer hensynet til Hornstrup Kirke og de nærliggende erhvervsområder. Den primære adgang til området sker via Viborgvej, men der foreslås en forbindelsesvej til området syd for St. Grundet til ærindekørsel til skoler, institutioner, butikker m.m. I helhedsplanen er der fastholdt en vejtilslutning mellem Gl. Smedevej og Kirkebyvej, som kan ændres til en stitilslutning, uden det har nogen trafikal betydning for Grundet Skovby. I foråret 2018 har der været afholdt debatfase om udvikling af området.
Sagen behandles på økonomiudvalgs møde den 23/9-2019

05-September-2019

Boligpolitik resilent boligudvikling

Vores boligpolitik handler om resilient boligudvikling: først og fremmest om mennesker og liv mellem husene. Men den handler også om social- politik, miljø, udvikling og en hel kommune.

05-September-2019

Natur- og Friluftsstrategi 2019

Natur- og Friluftsstrategien skal understøtte Vejle Kommune i forsat at være anerkendt for rig natur og attraktive friluftsfaciliteter. Der bor i dag ca. 114.000 borgere i kommunen, og i 2050 bor der sandsynligvis 175.000 bor- gere i kommunen. Det kræver klarsyn, god planlægning og udvikling fortsat at kunne tilbyde vores borgere rig natur og attraktive friluftsfaciliteter i naturen.

25-August-2019

(VAF) Riget fattes penge: Vejle må sætte Sundheds skoven på skrump

Vejle Kommune har fået færre penge end budgetteret til at rejse Sundhedsskoven i Store Grundet Skov. Derfor sløjfes udsigtspunkter, hegn og bålhytter.
Vejle: Vejle Kommune må anlægge "Sundhedsskoven" i skoven bag Vejle Sygehus for 3,7 millioner kroner mindre end forventet.
Det lykkedes nemlig ikke at hente nok støtte fra fonde og foreninger til at nå de budgetterede 9,6 millioner kroner.

20-August-2019

Infomøde den 19/8 om trafikanalysen

Grundet Lokalråds bemærkninger til trafikanalysen på mødet

17-August-2019

Arkæologer finder spor af 5000 år gamle huse

Det er spor af nogle af de første bønder ved Vejle, som arkæologer i øjeblikket graver frem på et højdedrag mellem Store og Lille Grundet. I flere tusind år har ingen boet her, så husene er ret uforstyrrede.

10-August-2019

Lokalrådets bemærkninger til Trafikannalyse

Kommentarer til trafikmodel for Grundet, Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Birger Kristoffersen og Henrik Stjernholm 1.8.2019, rev. 9.8.2019

05-August-2019

Farvel vilde blomster: Sommerfugle eng blev til en ørken

05-August-2019

Svampetur i Munkebjergskoven

Til alle i Løget og omkringliggende villakvarterer, samt Nørremarken og omkringliggende villakvarterer.

07-Juli-2019

Trafikanalyse i vort område

06-Juli-2019

Bakkebyen

første fase i bebyggelse i det nye lokalplanområde

21-Juni-2019

Udtynding af St. Grundet skovs sydlige afdeling

Til jeres orientering forventer vi at udføre udtynding af St. Grundet skovs sydlige afdeling i uge 29-30.
Tidspunktet er forventeligt, men kan variere afhængig af vejrforholdene.

Venlig hilsen
Pernille Stenum
Skov- og landskabsingeniør | Natur & friluftsliv
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle
T: 76 81 24 71 | M: 30 69 51 71 | E: psten@vejle.dk

18-Juni-2019

Indbydelse Morgenstund Nørremarks hallen

Hen over de næste måneder vil vi komme med vores bud på et stærkt omdrejningspunkt og nyt fællesrum for Nørremarkshallen og området omkring. To dage i juni ruller vi vores mobile tegnestue ud (i form af vores campingvogn), hvor vi i fællesskab med jer skal skitsere og udvikle på området - både hallen og det omkringliggende areal.

18-Juni-2019

Beboermøde om Den Grønne vision

"Projektet om den grønne vision for Grundet blev skudt igang på et borgermøde i Nørremarks hallens cafeteria torsdag den 13. juni 2019. Der mødte mere end 60 borgere frem og de deltog aktivt i en diskussion om hvad den grønne vision kunne indeholde.

17-Juni-2019

Natur og Stipuljen

11 naturprojekter i Vejle Kommune skal deles om 204.615 kroner.
Det er byrådets natur- og miljøudvalg, som har delt ud af årets puljemidler fra "Natur- og stipuljen".

17-Juni-2019

Sundheds skoven

Hvad der skal blive til Danmarks største sundhedsskov, er blevet udstyret med en platform og trampesti - og der er mere på vej.

15-Juni-2019

Sommerfugle træk på Lille Grundet

Flotte orangebrune tidselsommerfugle kan i øjeblikket ses i tusindvis. Invasionen startede fra den arabiske halvø, og torsdag besøgte sommerfuglene Grundets blomsterenge.

13-Juni-2019

Projektgruppe Grøn Vision

På sidste beboermøde blev der nedsat en projektgruppe til at bistå Lokalrådet

25-Maj-2019

Avisartikel Vejle Amts Folkeblad 25-05-2019

Artikel om vor projekt

21-Maj-2019

Beboermøde Torsdag den 13 Juni kl. 19.30

Vi har vundet konkurrencen den store ide og og dermed kr. 500.000-
så nu skal vi igang så derfor er det vigtigt at du møder op med gode ideer og tanker

03-Maj-2019

Pressemeddelelse Vejle Kommune

Grundet Lokalråds medlemmer vandt 1 præmien

24-April-2019

Bebyggelse på Kobbelvænget

24-April-2019

Grøn vision bliver nu Grøn virkelighed!

På sit møde den 10.april 2019 besluttede Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle Kommune at tildele projektet "Grøn vision for Grundet" præmien på 500.000 kr for "Den store Idé". TILLYKKE !!!

07-Marts-2019

Projekt Nørremarkshallen

Projektbeskrivelse

07-Marts-2019

Projekt Nørremarkshallen

Foto fra studieturen

03-Marts-2019

2019-03-03- Opsætning af P-forbudt Moldevej

31-Januar-2019

Årshjul 2019 Vejle kommune

oversigt over aktiviteter

18-Januar-2019

2019-01-17 Melson vil skaffe bybus til Vejles "nye" bydele

08-December-2018

2018 Indsendelse af forslag til Den store ide (konkurence)

22-November-2018

2018-11-21 Info fra beboermøde

06-November-2018

Godkendt lokalplan Grundet Ringvej

05-November-2018

Indbydelse til Beboermøde 21 nov. 2018

01-November-2018

2018-11-31 VAF Byrådsmøde vedr. lokalplan

25-Oktober-2018

2018-10-25 Nyt læserbrev til VAF

24-Oktober-2018

24-10-2018 Artikel i VAF vedr. lokalplan

24-Oktober-2018

Læserbrev til VAF vedr. lokalplan

24-Oktober-2018

Brev til medlemmer af Byrådet vedr. lokalplan

13-Oktober-2018

Sundhedsskoven St. Grundet

13-Oktober-2018

Etablering af befæstet sti langs østkant af Store Grundet Kommunesk

13-Oktober-2018

Tilsagn fra Vejle Kommune om opsætning af P-forbud Moldevej

05-Oktober-2018

Børne-Familieudvalget REFERAT 4. OKTOBER 2018 KL. 12.00

04-Oktober-2018

2018-10-02 Teknisk udvalg godkendte lokalplanforslag

02-Oktober-2018

2018-10-01 Mail til Plan Teknik & Miljø Vejle Kommune

30-September-2018

2018-09-30 Indsigelse til Tek. udvalg vedr. lokalplan

30-September-2018

2018-10-04 Reservation af grund til børnehave

27-September-2018

2018-10-02 Tek. udvalg behandling af lokalplanforslag

23-September-2018

Invitation til naboorientering om St. Grundet Skov syd.

25-Juni-2018

Indsigelse mod lokalplan-underskriftsindsamling

25-Juni-2018

Brev til politiker vedr. Grundet Skovby

25-Juni-2018

Parkering Moldevej

01-August-2018

Ny indsigelse mod lokalplan - underskriftsindsamling

12-August-2018

2018-08-11 Vaf artikel vedr. ny indsigelse